Oddziały

 
 

Kontakt do oddziałów

Jaworzno: Tałowska Aleksandra <stefani4@o2.pl>

Jaworzno: Gędłek Stefania <stenianaj@autograf.pl>

Kielce: Boniecka Jadwiga <m_pajek@poczta.onet.pl>

Lublin: Małgorzata Kobiałka <kobiala@kul.pl>

Łódź: Gajewska Barbara <gajewskab@wp.pl>

Rajgród: Kossakowska Irena <irena.kossakowska@gmail.com>

Siedlce: Zofia Zalewska-Drzewiczak <zofiazalewskadrzewiczak@onet.eu>

Skarżysko-Kamienna: Majda Anna <annamajda@interia.pl>

Tczew: Majewska Alicja <alicja_majewska@poczta.onet.pl>

Wanda Lachcik <w.lachcik@pzuzycie.com.pl>

Jaworzno

Opiekun: ks.Tomasz Piotrowicz z Kolegiaty Swiętego Wojciecha i Katarzyny
Lista członkiń tutejszego Oddziału:
Teresa Ryba - przewodnicząca
Stefania Gędłek - wiceprzewodnicząca
Zofia Galbarczyk - sekretarz
Stanisława Wrona - członkini
Stanisława Talowska - członkini  
Aleksandra Talowska - członkini
Zofia Okrzesik - członkini
Maria Lorenc - członkini
Teresa Włodyka - członkini
Halina Dymek - członkini
Dorota Dymek - członkini
Małgorzata Żmuda - członkini
Bogumiła Kościńska - członkiniŁódź

Lista członkiń tutejszego Oddziału:
Barbara Gajewska - prezes zarządu
Lucyna Karos - członkini komisji rewizyjnej
Janina Rygier - członkini
Halina Kuna - członkini
Bogusława Konopko - członkini

Na wstępnych spotkaniach Oddziału Łódzkiego ustalono:

Terminy wznowionych zebrań oddziału – w każdy drugi poniedziałek m-ca, godz.18.00

Miejsce spotkań – Szkoła Języków Obcych w Łodzi przy ul. Narutowicza 86,

Powiadomienie wszystkich dotychczasowych członkiń o wznowionej działalności a

głównie dawnego opiekuna Oddziału Ł. PZKK - Ks. Stanisława Moczkowskiego.

Po ukształtowaniu się wznowionego Oddziału - o jego wznowionej działalności powiadomimy łódzkie władze Kościelne i  władze miasta.

 

Przyjęty zarys działań Oddziału Łódzkiego PZZK:

 - Integrowanie polskich kobiet katolickich do wspólnych działań;

- Dążenie do pogłębiania formacji religijnej kobiet;

- Tworzenie ruchu obrony przed degradacją w Polsce religii, rodziny i kobiety.

- Obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci;

- Obrona dzieci i młodzieży przed deprawacją;

- Propagowanie chrześcijańskiego modelu wychowania;

- Działania na rzecz podnoszenia kultury w Polsce i rozwijania potrzeb kulturalnych;

- Formowanie poglądów, opinii, ocen i wypowiadanie ich na forum publicznym.

- Pielgrzymowanie do Sanktuariów Maryjnych głównie do Kalisza i Częstochowy.
Rajgród

Lista członkiń tutejszego Oddziału:
Irena Kossakowska - prezes zarządu
Danuta Gosiewska - członkini zarządu
Iwona Gulan - członkini zarządu
Elżbieta Doliwa - przewodnicząca komisji rewizyjnej
Zofia Jakuć - członkini komisji rewizyjnej
Elżbieta Dębowczyk - członkini komisji rewizyjnej
Małgorzata Wiśniewska - członkini
Jadwiga Pieńczykowska
- członkini
Ewa Mulewska - członkini
Teresa Danowska - członkini
Czesława Kuczyńska - członkini
Teresa Karpińska - członkini
Królczyk Jadwiga - członkini
Poniatowska Wacława - członkini
Poniatowska Elżbieta - członkini
Janiszewska Halina - członkini
Kostrzewska Stanisława - członkini
Szleszyńska Halina - członkini
Sulewska Irena - członkini
Krzywińska Marta - członkini

Plan działalności  na 2008 r.
Oddziału Diecezjalnego
Polskiego Związku Kobiet Katolickich
W Rajgrodzie


1. Spotkanie  się  z  grupami modlitewnymi, stowarzyszeniami i organizacjami
z  par. Rajgród   p w.   NNMP ( Eucharystia,  dzielenie się opłatkiem,
śpiewanie kolęd, wspólna herbatka w Domu Katolickim „ BARKA”) – 16 styczeń.

2. Dzień skupienia dla członkiń oddziału: droga krzyżowa – Msz Św. – spotkanie
formacyjne  / rozważanie na temat: co my, kobiety mamy do zrobienia
jako uczennice Chrystusa – 16 luty.

3. Uroczyste   przyjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Zwiastowanie NMP
adoracja w  intencji  dzieci   poczętych –  31  marzec.

4. Adoracja  w   intencji   trzeźwości,  Eucharystia  - 19 kwiecień.

5. Szycie i rozprowadzanie polskich flag narodowych – kwiecień.

6. Comiesięczne spotkania formacyjne w oparciu o  tegoroczne   hasło : Bądźmy
Uczniami Chrystusa na podstawie Ewangelii i nauczaniu Jana Pawła II.

7. Adoracje w intencji trzeźwości – trzecia sobota w każdym miesiącu.

8. Diecezjalna pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium   Matki  Bożej  - Królowej Rodzin
w  Rajgrodzie – 19  lipiec.

9. Współpraca z  Caritasem,  Akcją Katolicką i innymi grupami modlitewnymi.

10. Organizowanie pielgrzymek dla dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych.

11. Bieżące działania na rzecz środowiska lokalnego,  np.  wystosowanie pisma
do właścicieli sklepów o przestrzeganie obowiązujących  przepisów dotyczących
zakazu sprzedawania alkoholu w tym piwa nieletnim oraz  zakazu picia piwa
w  sklepie i w obrębie sklepu.

12. Pielgrzymki   formacyjne  na  Jasną Górę i do Kalisza.

14. Propagowanie czasopisma „Listu do Pani”.

Pielgrzymka do Rajgrodu (kliknij tutaj)

Siedlce


Siedlecki Oddział PZKK

z siedzibą w Siedlcach ul. Bp I. Świrskiego 57

Prezes Zofia Zalewska_Drzewiczak  zofiazalewskadrzewiczak@onet.eu  telefon: 604 377 498

Duszpasterz: ks. Jan Kluska  <jankokluska@wp.pl>

Lista członkiń tutejszego Oddziału:

Zofia Zalewska-Drzewiczak – prezes
Elżbieta Sobiech - z-ca prezesa
Marianna Stosio - skarbnik
Krystyna Boruta
Stanisława Głuchowska
Maria Hawryluk
Genowefa Kłak
Małgorzata Kluska
Teresa Korniluk
Teresa Kuczyńska
Krystyna Łęczycka
Antonina Mąka
Jadwiga Michalak
Małgorzata Myszka
Daniela Miłosz
Beata Mucha
Teresa Nadarzewska
Barbara Pawlik
Krystyna Wyrozębska
Hanna Wojtala
Wiesława Ziółkowska
Emilia Żurowska

 

Spotkanie Zarządu PZKK z oddziałem w Siedlcach

25 czerwca 2011r. Zarząd Polskiego Związku Kobiet Katolickich gościł w Siedlcach, na zaproszenie siedleckiego oddziału PZKK i jego duszpasterza ks. Jana Kluski. Do Siedlec pojechały : Prezes PZKK Maria Jankowska, wice-Prezes Jolanta Radecka, przewodnicząca oddziału warszawskiego Bożena Rytel i wice- przewodnicząca oddziału warszawskiego Teresa Dziurzyńska. Do Centrum Charytatywnego przy katedrze siedleckiej zajechałyśmy w sobotnie czerwcowe przedpołudnie na godzinę dziesiątą. Powitały nas wszystkie członkinie siedleckiego oddziału  na czele z jego przewodniczącą, Zofią Zalewską Drzewiczak i duszpasterzem oddziału, ks. Janem Kluską. Przy śniadaniu, każda z obecnych na spotkaniu mówiła o sobie i swojej roli w PZKK.  W ten sposób zawiązałyśmy  wspólnotę , w której panowała atmosfera pełna serdeczności i życzliwości. Panie z Siedlec, oprócz cyklicznych spotkań comiesięcznych zaangażowały  się w pracę „telefonu zaufania”  w Centrum Charytatywnym, istniejącym przy katedrze. Praca ta nie polega na dawaniu rad i recept na dobre życie, czy postępowanie, polega na słuchaniu ludzkich problemów i trosk . W świadectwach  Pań powtarzała się myśl, że słuchając innych ludzi  wzrasta świadomość  chęci służenia im. W ten sposób pomnaża się dobro, o które tak bardzo zabiegają . Zaś rozwiązania zawiłych  problemów przychodzą  jakby same, zwyczajnie. To zabieganie o dobro, żeby zdążyć je w życiu czynić, żeby nie mieć żalu, że  można było coś budującego zrobić, a się nie zrobiło - było wiodącą myślą na  przedpołudniowym spotkaniu . Było myślą - zadaniem,  wzmacniającym kierunek naszych działań w PZKK, jak w ogóle w życiu. Następnie o godzinie 12 była w katedrze wspólna  Eucharystia. Szłyśmy na  nią ubogacone świadectwami naszych sióstr z Siedlec, dziękując za nie, ich zaangażowanie , serdeczność i gościnność. Podczas homilii ks. Jacek Sereda odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin w Siedlcach, mówił o zaufaniu Panu Bogu na podstawie czytania z Księgi Rodzaju 18, 1-15  oraz Ewangelii według św. Mateusza 8, 5 -17.Po uczcie Eucharystycznej spotkaliśmy się na wykładzie ks. Jana Kluski „ Kobieta w świetle nauczania Jana Pawła II” i wykładzie Pani Prezes Marii Jankowskiej „ Kobieta w nauczaniu ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Zabierał też głos Ks. Jacek Sereda z duszpasterstwa rodzin , ciesząc się z naszego wspólnego spotkania. Następnie zostałyśmy zaproszone do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, gdzie można było zobaczyć niezwykle cenne zbiory sztuki sakralnej z dawnych stuleci.  Między innymi , w Galerii Portretów, zobaczyłyśmy portrety tych , którzy decydowali o życiu kulturalnym i duchowym Podlasia. Niewątpliwie największą atrakcją zbiorów muzeum   jest  obraz El Greco „Ekstaza św. Franciszka” z końca XVI wieku. Oprowadzała nas po muzeum wspaniała Pani Kustosz Dorota Pikula, której wiedza i sposób interpretacji sztuki dawnych czasów na odbiór potrzeb i kultury dzisiejszego człowieka był po prostu zjawiskowy.  Pani kustosz, na podstawie podlaskich zbiorów, przekazała nam piękną polszczyzną  wiedzę o kulturze Podlasia i głębię jej  duchowości . Byłyśmy oczarowane. Nasze siostry z Siedlec na zakończenie zaprosiły nas na wspaniały obiad , który same przyrządziły. Na deser nie obyło się oczywiście bez sękacza i innych pyszności.

 

Jesteśmy wdzięczne Ks. Janowi, który poświęcił nam swój czas ,jesteśmy wdzięczne, że tak pięknie asystuje PZKK w Siedlcach i jest otwarty na różne twórcze inicjatywy. Ks. Jan zaprasza nas na kolejne spotkania, a zwłaszcza proponuje pielgrzymkę do Kodnia czy innych pobliskich sanktuariów. Jesteśmy wdzięczne wszystkim Paniom , które tak wspaniale się zaprezentowały na spotkaniu, za ich pracę w oddziale, a także za ich nadzwyczajną gościnność. Pożegnałyśmy się , pragnąc wspólnego  spotkania w Skarżysku, gdzie co rok , już od kilku lat, PZKK ma rekolekcje.                    

 

                                                                                           Bożena Rytel

Zdjęcia ze spotkania (kliknij tutaj)

Skarżysko - Kamienna


Skarżyski  Oddział PZKK

z siedzibą przy Sanktuarium Matki Bożej  Miłosierdzia

w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej

ul. Wileńska 33Opiekun:
ks. prał. Jerzy Karbownik

Lista członkiń tutejszego Oddziału:

Alina Kopczyńska - prezes   (kontakt: alinakopczynska@wp.pl)

Anna Majda - członkini

Bożena Berus - członkini           

Jolanta Czajkowska - członkini

Bożena Brzezińska - członkini  

Zofia Jaworska - członkini        

Sława Jezierska - członkini      

Jolanta Kiliszek - członkini      

Alina Kopczyńska - członkini  

Halina Krakowiak - członkini

Teresa Krawciów - członkini

Anna Libera - członkini         

Ewa Świercz - członkini        

Teresa Węgorkiewicz - członkini


Bożena Piasta - sympatyczka

Maria Murawska - sympatyczka

Wiesława Tokarczyk - sympatyczka

Historia oddziału:

Skarżyski oddział  PZKK założyła przed 15 laty Teresa Metzger  jako odpowiedź na apel  Marii Wilczek – prezes PZKK , która po Mszy św. w naszym sanktuarium zachęcała lokalne środowisko kobiet do integrowania się i działania  na rzecz  rodziny, właściwej pozycji kobiety w rodzinie i społeczeństwie , dbałości o potrzeby kulturalne i socjalne, także do szeroko pojętej  działalności  w duchu „Caritas”. Pamiętam to październikowe spotkanie, słowa pani Marii, że my, kobiety mamy tak dużo do zrobienia dla swoich rodzin, dla drugiego człowieka, 
i że we wspólnocie łatwiej przeciwstawiać się złu , które niepostrzeżenie próbuje zawładnąć naszym życiem, i choć wówczas zgadzałam się z każdym słowem prelegentki, to nie miałam tyle odwagi, żeby od razu zaangażować się w nową działalność.

Teresa Metzger, pierwsza i długoletnia liderka Oddziału, wytyczyła plan naszej działalności wpisujący się w statutowe cele Związku. Pamiętam moją pierwszą „akcję” przed Wielkanocą 1997, gdy w ramach pomocy rodzinie wraz z  śp. Zosią  Wieczorską odwiedzałyśmy  rozsiane na obrzeżach naszego miasta hurtownie spożywcze, zachęcając właścicieli do podzielenia się  produktami z najbardziej potrzebującymi, pamiętam  zbiórkę  pieniędzy, którą przeprowadzałyśmy na rzecz chorej dziewczynki, i  pomoc materialną rodzinie z trzynaściorgiem dzieci, której tuż przed świętami odcięto prąd za nie płacenie rachunków.  Potem była pomoc  powodzianom  z terenów podgórskich – transport środków czystości, odzieży, żywności, zabawek, mebli, i choinka rokrocznie organizowana dla dzieci z rodzin objętych szczególną troską. Nasze spotkania, każdą nową inicjatywę rozpoczynamy modlitwą  do Ducha św., który daje siłę i potrzebne łaski.

Najlepsza, wspaniała prezeska  i serdeczna koleżanka,Teresa Metzger, ze względów osobistych  po 13 latach zrezygnowała z piastowanej funkcji liderki. Wolą członkiń  rola  przewodniczącej  skarżyskiego oddziału PZKK przypadła mnie. Próbuję kontynuować to co  rozpoczęła i tak doskonale  prowadziła Teresa. Dzięki zaangażowaniu wszystkich koleżanek, nasza mała wspólnota trwa. Nadal, na pamiątkę dnia założenia oddziału związanego z  wizytą  p. Marii Wilczek (obecnie honorowej Prezes PZKK) w Ostrej Bramie w Skarżysku-Kamiennej  spotykamy się każdego 8 dnia miesiąca , nadal rozpoczynamy te spotkania modlitwą  do Ducha św. a kończymy zawierzeniem się Matce Bożej. Chcemy nadal być aktywne, pożyteczne dla swoich rodzin , parafialnej wspólnoty i społeczności miasta.

Większość  z nas, to już babcie, zatroskane o nowe rodziny, gotowe do  niesienia pomocy młodym małżonkom i wspierania  ich w opiece nad wnukami. Nie jest to łatwe, gdy się zawodowo pracuje, a  młodzi  mieszkają często ponad  100 km  od  Skarżyska. Tylko Sława,  Ania i Teresa są w komfortowej sytuacji, gdyż mają  rodziny przy sobie.

Troska o  Sanktuarium przejawia się  poprzez  uczestniczenie  w życiu parafii. Mamy w swojej wspólnocie Alę - chórzystkę i świetną dekoratorkę, Ewę prowadzącą  parafialną świetlicę środowiskową dla dzieci, Bożenkę i Jolę, które troszczą się o przybywających pielgrzymów, Tereskę i Anię  posługujące w parafialnym sklepiku. A wszystkie koleżanki,  na czele ze Sławą  uczestniczą  w przygotowywaniu posiłków w jadłodajni dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Z dumą i wielką radością nosimy na ramionach  kilkakrotnie w roku  podczas procesji  obraz  Ostrobramskiej Pani. Poczytujemy to sobie za zaszczyt i wielkie wyróżnienie, że  została nam powierzona taka funkcja. Zdarza się, że niosąc Jej wizerunek modlimy się wspólnie w naszych osobistych  intencjach  lub w tych, o które ktoś prosi.

         My, Skarżyszczanie, mamy  tę wspaniałą możliwość zawierzania się Panu Bogu przez ręce Matki Bożej Miłosierdzia – Patronki  Miasta. To dzięki Jej orędownictwu i darom  Ducha Św. tak łatwo godzić pracę i działalność społeczną  z troską  o rodzinę. Wystarczy tylko chcieć i o to z ufnością prosić najlepszą z Matek.

Anna Majda

Nasze 12 lat…

Działalność skarżyskiego Oddziału Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

Oddział powstał 8 października 1995 roku. Pierwszą inicjatywą było zorganizowanie spotkania opłatkowego, połączonego z wręczaniem paczek dla najuboższych dzieci z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. Miłą niespodziankę sprawił nam ks. bp Edward Materski, przybywając na to spotkanie. W styczniu 2008 roku będzie to 13 opłatek, a przez te wszystkie lata ponad 1300 dzieci mogło mieć chwilę radości. Z roku na rok w przygotowanie paczek dla dzieci włącza się coraz więcej osób i instytucji, za co wszystkim serdecznie dziękujemy.

Jako Stowarzyszenie pierwszą Adorację nocną Najświętszego Sakramentu przygotowałyśmy i poprowadziły 6 stycznia 1996 roku. Od tej pory aktywnie włączmy się w modlitwę poprzez prowadzenie pierwszo - sobotnich Adoracji nocnych, Drogi Krzyżowej, Różańca, czuwanie przy Grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek,

Uczestniczymy w liturgii Mszy św. transmitowanej przez Radio Plus,  przygotowujemy pielgrzymkę kobiet do naszego Sanktuarium, jak również organizujemy wyjazdy na pielgrzymkę kobiet na Jasną Górę, budujemy każdego roku ołtarz na zakończenie oktawy Bożego Ciała. W dniu 17 lipca 1999 podczas diecezjalnej pielgrzymki kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej mogłam zebranym kobietom przybliżyć idee i sposób działania Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

Z pomocą Zarządu Głównego Związku i Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 października 1997 roku zorganizowałyśmy sesję „Dom w obronie języka dziecka”, a 2 października 1999 roku spotkanie w ramach, którego był wykład prof. Jadwigi Puzyniny z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Ojciec i ojcostwo w języku polskim” oraz wykład dr Aleksandry Pethe o ks. prof. Januszu Pasierbie, a poezję ks. profesora recytował znany z serialu „Złotopolscy” Maciej Gąsiorek.

W Warszawie uczestniczyłyśmy w Międzynarodowych Kongresach, których PZKK był współorganizatorem: „O godność ojcostwa”, „O godność macierzyństwa”, „O godność dziecka”, w Kielcach w sesji naukowej poświęconej Biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi w 50 rocznicę wyroku i 40 rocznicę śmierci.

        8 września 1997 korzystając z podpowiedzi Księdza Kustosza zorganizowałyśmy po raz pierwszy Duchową Adopcję. Bardzo nam leży na sercu sprawa poczętych dzieci, by wszystkie mogły się urodzić, a temu służy ta modlitwa. Przez 10 lat blisko 1000 osób włączyło się w to dzieło. Brak umiejętności i należytej troski o Duchową Adopcję sprawił, że tylko tyle ludzi podjęło tę modlitwę. Jest to więc zadanie na przyszłość.

Zajmowałyśmy się obsługą 8 Zjazdów Wilnian i Kresowian, przygotowując posiłki, troszcząc się serdecznie o uczestników, w większości starszych ludzi.

Od listopada 1997 roku, przez dziewięć kolejnych lat organizowałyśmy, na prośbę Kustosza Sanktuarium ks. prał. Jerzego Karbownika, loterie fantowe, wyprzedaż ubrań przekazanych przez firmę odzieżową, z których dochód przeznaczany był na prowadzoną przez parafię działalność charytatywną. Przeprowadzałyśmy kwesty przed kościołem na pomoc dla konkretnych osób, kilka razy organizowałyśmy zbiórkę i przekazywanie odzieży potrzebującym. Jako wolontariuszki włączamy się od początku w działalność prowadzoną przez Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia.

Po wielkiej powodzi w 1997 objęłyśmy opieką 7 rodzin z województwa opolskiego, w których w sumie było 19 dzieci. Zorganizowałyśmy dla nich dwa transporty z odzieżą, przyborami szkolnymi, żywnością, meblami, lodówkami.

W dniu 27 lutego 1999 roku na spotkaniu z Prymasem Polski ks. kard. Józefem Glempem miałam możliwość zaprezentować pracę naszego Oddziału.

         14 października 2000 roku z okazji 10-lecia działalności Polskiego Związku Kobiet Katolickich odbyła się w Sejmie PR Konferencja „W trosce o wychowanie małego dziecka”, w której uczestniczyłam. Było to również 5-lecie działalności naszego Oddziału, z tej okazji do naszej kroniki życzenia wpisali: Przewodniczący Sejmowej Komisji Rodziny – Antoni Szymański, Senator RP – Krystyna Czuba, Dyrektor Human Life International Europa - Ewa Kowalewska, poseł  na Sejm – Ewa Tomaszewska, Prezes PZKK – Maria Wilczek, krajowy duszpasterz rodzin ks. Kazimierz Kurek, śpiewak operowy – Andrzej Bator.

         W dniach 19-22 września 2002 jako delegat PZKK uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Konferencji Ekumenicznej Kobiet, która miała za zadanie ustalić harmonogram przygotowań do zorganizowania w 2005 roku Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. Co roku kobiety innego kraju przegotowują ten dzień, Komitet Międzynarodowy na 2005 powierzył to zadanie Polkom.

         Na 25-lecie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II wysłałyśmy list z życzeniami i zapewnieniem o modlitwie, otrzymałyśmy z Watykanu podziękowanie i jest to dla nas wspaniała pamiątka. 

          8 stycznia 2005 roku w naszym Sanktuarium odbyło się spotkanie opłatkowe całego Związku, w którym uczestniczył ks. bp. Jan Wątroba, który z ramienia Episkopatu Polski sprawuje opiekę nad PZKK.

2 kwietnia 2006 roku zorganizowałyśmy koncert dla uczczenia pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego. Skorzystałyśmy z gotowego scenariusza przygotowanego przez  Prezes Zarządu Głównego PZKK Marię Wilczek.

Jako wolontariuszki pracujemy w służbach pielgrzymkowych podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, przy obsłudze sesji naukowych organizowanych przez Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.

         Przez kilka lat kobietom w Dniu Matki wręczałyśmy różne drobiazgi: bukieciki kwiatów polnych, własnoręcznie wykonane broszki, serduszka z pięknymi cytatami.

W dniach 28 i 30 czerwca b.r. dostąpiłyśmy wielkiego zaszczytu niesienia kopii Ikony Jasnogórskiej nawiedzającej naszą parafię: 28 na przyprowadzenie do parafii i 30 czerwca odprowadzenie po uroczystości zakończenia Nawiedzenia diecezji radomskiej. 

14 i 15 września b.r. wspólnie z Oddziałem warszawskim Związku zorganizowałyśmy „Ambulans Medyczny” promujący zdrowie w Skarżysku-Kamiennej i Wierzbicy.

8 października w 12 rocznicę powstania Oddziału podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Materskiego przekazałyśmy dla Sanktuarium dwie apteczki z wyposażeniem, glukometr i dwa ciśnieniomierze. Mamy w planie utworzenie bezpłatnego punktu mierzenia ciśnienia krwi i poziomu cukru.

O naszą formację duchową troszczymy się uczestnicząc w rekolekcjach organizowanych przez Zarząd Główny Związku, w rekolekcjach parafialnych, uczestnicząc w pielgrzymkach, czytając Pismo Święte i prasę katolicką.

Mówiąc o prasie, jako Związek możemy się pochwalić miesięcznikiem „List do Pani”, który ukazuje się w nakładzie 5200 egz.. Poświęcony szeroko pojętej formacji religijnej,  jest adresowany do kobiet, które pragną ogarnąć refleksją swoje życie i zadania wynikające z kobiecego powołania. Pismo prezentuje typ kobiety inny od lansowanego przez współczesne kobiece magazyny. W „Liście do Pani” mówi się o wielkich rzeczach Bożych, ale także o sprawach życia codziennego. 

                                                                      Przewodnicząca Oddziału PZKK
                                                                                Teresa Metzger

Ramowa działalność:

Miesiac

Forma  działalności

Styczeń

Spotkanie opłatkowe z Kustoszem Sanktuarium  a zarazem 

opiekunem naszej wspólnoty,  ks. prał. Jerzym Karbownikiem

Luty

 

- Choinka dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji  materialnej   i  społecznej:

Msza św., zawierzenie dzieci i rodzin przed obrazem Matki Miłosierdzia,  jasełka, poczęstunek, zabawy i konkursy oraz, dzięki hojności sponsorów, paczki dla około 100 dzieci;

- Spotkanie karnawałowe dla  wspólnot  parafialnych : Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, Kółka Różańcowe, … Przygotowujemy  wystrój sali, poczęstunek i wiele atrakcyjnych zabaw i humorystycznych scenek.

- Pomoc przy organizacji balu charytatywnego 

Marzec

-  Droga krzyżowa  - przygotowujemy rozważania  i prowadzimy  modlitwę  w  jeden z  piątków Wielkiego Postu dla wspólnoty parafialnej,   czasami  spotykamy się też w wybraną środę , aby odprawić  Drogę Krzyżową  tylko dla naszej małej  wspólnoty

- Adoracja Najświętszego Sakramentu w wigilię Zwiastowania NMP (po Mszy św. wieczorowej  od 19 do 21) w intencji obrony każdego życia, zapraszamy do modlitwy, przez informacje w naszym biuletynie, wszystkich obrońców życia;

- Dzieło Duchowej Adopcji   25.  marca – podejmujemy  duchową adopcję, zachęcamy innych, przygotowujemy modlitwę wiernych i czytania na Mszy św., 
   prowadzimy rejestr  osób podejmujących to Dzieło.

- Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu -  od 2010 r.    

Kwiecień

- Adoracja  Pana Jezusa w grobie – Wielki Piątek  lub Wielka Sobota 

(1 godzina);

- Udział w procesji rezurekcyjnej  - niesienie obrazu Patronki Miasta    - Matki Bożej Miłosierdzia

Maj

- Udział w procesji  na rozpoczęcie i zakończenie  nabożeństw majowych;

- Włączenie się w organizację  Dnia Matki w parafii (robiłyśmy  bukieciki z polnych kwiatów dla mam, serduszka z sentencjami na tę okazję, specjalne kokardki, …- które po Mszy św. i montażu słowno-muzycznym dzieci wręczały swoim mamom.

Czerwiec

- Udział w procesji Bożego Ciała – niesiemy  Obraz Matki Bożej Miłosierdzia;

- Ubranie 1  z czterech ołtarzy na zakończenie  oktawy Bożego Ciała

- Pielgrzymka na zakończenie  rocznej pracy (2009 – Sanktuarium na Świętym Krzyżu)

Lipiec

Sierpień (wakacje)

Wypad w jedną z  niedziel, połączony  z piknikiem, do pobliskiego lasu, nad rzekę - rekreacja.

Ogólnopolskie Dni Skupienia PZKK - w ostatni weekend sierpnia.
Rozpoczynamy w  piątek Mszą  św. o 18oo.

Wrzesień       

- Dni Skupienia PZKK - cd.

- 8 września- pielgrzymka kobiet ze Skarżyska do Matki Bożej Miłosierdzia - przygotowujemu liturgię mszy św.: czytania, modlitwa wiernych oraz  zawierzamy wszystkie kobiety Matce Bożej. 

Październik

- 8 października- Msza św. w intencji PZKK w rocznicę powstania;

- Różaniec św. – przygotowanie rozważań i  prowadzenie modlitwy w  wyznaczone dla PZKK w parafii dni;

- Pielgrzymka kobiet na Jasną Górę – trzecia sobota października.

Listopad

- 16 listopada – Święto Patronki Miasta
    pomoc w przyjęciu pielgrzymki Radia Maryja, zorganizowanie i obsługa loterii fantowej na rzecz Sanktuarium Sanktuarium - sprzedaż pamiątek Sanktuarium;

- Adoracja Najświętszego Sakramentu – sobota po wieczornym Apelu Maryjnym (od godz. 21 do 23).
 

Grudzień

- 8 grudnia – święto Niepokalanego Poczęcia – wspólny udział we Mszy św.

Działalność dodatkowa:

·    Wszystkie panie włączają się w miarę możliwości w pomoc  przy organizowaniu wielu uroczystości przy naszym Sanktuarium.  Pomoc w kuchni  dla pielgrzymów przez cały rok
w Domu Pielgrzyma, przygotowywanie i wydawanie posiłków dla  potrzebujących, bezdomnych  w Domu Miłosierdzia .

·    Każdego 25 dnia miesiąca  prowadzimy  w Kaplicy Miłosierdzia,  przed wieczorową Mszą św.  różaniec w intencji obrony życia dziecka poczętego .


·    Publikujemy w naszej parafialnej gazetce „Ostra Brama nad Kamienną” artykuły, zwłaszcza  dotyczące  kobiety oraz informacje o naszym Związku i  ważnych  spotkaniach, pielgrzymkach, także o  sylwetkach kobiet biblijnych i innych  świętych. Ostatnio: o naszej koleżance Ali „Pochwała kobiety” na Dzień Kobiet  i  „Urodzona w trakcie aborcj i- historia Gianny Jessen” na Dzień Świętości Życia (25.03.2010).
·    W Roku Kapłańskim byłyśmy inicjatorkami modlitwy za kapłanów (odmawianej codziennie
w  Ars),  w naszym Sanktuarium w każdy pierwszy czwartek miesiąca i na zakończenie niedzielnych Mszy św. (same odmawiamy tę modlitwę na każdym spotkaniu, przez cały rok). Zamówiłyśmy też  w Roku Kapłańskim za wszystkich księży, a szczególnie za posługujących w naszej parafii,  Msze święte.

·    Włączyłyśmy się w przygotowanie w naszej parafii DNIA KAPŁAŃSKIEGO (4 maja 2010 -
- uroczysta Msza św. z zaproszonym gościem z poza diecezji, który wygłosił Słowo,
- zakup pamiątkowych biblii dla wszystkich księży z parafii z dedykacjami od parafian (partycypacja finansowa PZKK)
- przygotowanie scenariusza (PZKK) teatru nt. Droga do Kapłaństwa (wystawią dzieci,
   młodzież, starsi),
- przygotowanie  uroczystej kolacji dla księży i  zaproszonych rodzin naszych kapłanów (PZKK)
- przygotowanie części  humorystycznej (całkowicie PZKK).

·    Włączenie się w obchody 5-lecia koronacji  wizerunku MB Miłosierdzia (2 lipca 2010).

·    Włączenie się w przygotowanie 25-lecia istnienia parafii MBOstrobramskiej 
 (25 stycznia 2011).


Porządek spotkań:

1.    Zapalenie świecy

2. Modlitwa do Ducha św. : Przyjdź Duchu św. ja pragnę…lub Duchu św. przyjdź….

3.     Przedstawienie planu spotkania

4.     Krótkie rozważanie nt.  hasła  przypadającego w danym  roku lub  na temat  wybranej Ewangelii  – osoba wytypowana   + ewentualna dyskusja i świadectwa

5.     Prezentacja  wybranej postaci kobiety (biblijna, święta, współczesna)

6.  Problemy współczesnego świata , kraju, PZKK, problemy osobiste – refleksje, spostrzeżenia, świadectwa , rozmowa,  nauka pieśni  na adorację.

7.  Sprawy organizacyjne, finansowe, plan  na następne spotkanie – wyznaczenie osób przygotowujących prezentację, inne sprawy.

8. Modlitwa na zakończenie -bw kręgu z  podaniem rąk (spontaniczne dziękczynienie, nasze prośby, modlitwa za zmarłych, zawierzenie Pod Twoją obronę)

9.     Przekazanie  iskierki  - Dobrze, że jesteś …


Tczew


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOBIET KATOLICKICH ODDZIAŁ W TCZEWIE
 styczeń – grudzień 2008 r.

Panie zrzeszone w Polskim Związku Kobiet Katolickich Oddział w Tczewie spotykały się w okresie w okresie sprawozdawczym co dwa tygodnie. Spotkania te miały różny charakter, zarówno formacyjny poświęcony przeżywaniu roku liturgicznego, jak i aktualnym problemom społecznym oraz roli kobiety w życiu społecznym i życiu Kościoła.

Tradycją naszego oddziału są coroczne pielgrzymki do różnych sanktuariów, w których uczestniczą nasze członkinie oraz  osoby z naszym oddziałem  zaprzyjaźnione, wśród których szczególnie cieszymy się z obecności mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej. W minionym roku wyjazd pielgrzymkowy do Jabłonowa Pomorskiego, gdzie znajduje się Dom Generalny Sióstr Pasterek. Wyjazd poprzedzał uroczystość 25-lecia Zgromadzenia w naszej parafii.

Przedstawicielki Związku włączyły się aktywnie w działalność Organizacji Pozarządowych na terenie miasta i powiatu. Związek reprezentowałam również na spotkaniach Rady Duszpasterskiej Parafii Podwyższenia św. Krzyża.
Tematyka naszych spotkań  dotyczyła aktualnych spraw naszej lokalnej wspólnoty. Jako PZKK oddział w Tczewie uczestniczymy w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pragnąc rozwijać swoją formację duchową panie modlą się w kościele farnym odmawiając różaniec w intencjach całego Kościoła, Ojca świętego, Związku, Ojczyzny i parafii (wtorki godź 18.00). Włączamy się w modlitwy kobiet w „Światowy Dzień Modlitw Kobiet” zarówno modlitwą  wspólnotową jak i indywidualną. Modlimy się również odprawiając w Wielkim Poście  Drogę Krzyżową, w której podążając od stacji do stacji szczególnie modlitwą otaczamy Ojca świętego. Członkinie naszego Związku także we wtorek modlą się przed Najświętszym Sakramentem włączając się w posługę Honorowej Straży Eucharystii – obecnie w Kaplicy Wiecznej Adoracji, istniejącej w naszym kościele parafialnym. W Wielkie Piątki (już od 1997 roku) ulicami naszego miasta odprawiana jest Droga Krzyżowa pod przewodnictwem księdza Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Panie z PZKK prowadzą corocznie rozważanie stacji  i noszą krzyż do kolejnej stacji. Bardzo aktywnie uczestniczyły nasze członkinie w Procesji Różańcowej na zakończenie Roku Różańca świętego. Od maja do października panie aktywnie uczestniczą w Procesjach Fatimskich poprzez ozdabianie figury Matki Bożej Fatimskiej kwiatami przygotowanie rozważań różańcowych i noszenie figury w procesji. Większość członkiń naszego oddziału w każdy pierwszy czwartek miesiąca uczestniczy w modlitwach : „Adoracji Nocnej w Rodzinach”.

W Wielką Sobotę pragnąc kultywować polską tradycję panie przygotowały wspólną święconkę, którą święci ksiądz P. Wysga, następnie dzielą się święconym jajkiem i składają sobie wielkanocne życzenia. W tych spotkaniach uczestniczyli zaproszeni goście.

Przez cały rok panie z Polskiego Związku Kobiet Katolickich prowadziły bibliotekę parafialną

Reasumując widać  różnorodność  podejmowanych działań służących pogłębieniu formacji członkiń Związku, jak i pomocy potrzebującym, a także włączenia się w sprawy  Kościoła parafii, miasta i Ojczyzny. Na koniec serdecznie dziękuję wszystkim paniom  -  wszystkie nasze działania w ubiegłej kadencji to zasługa wszystkich członkiń.
                                                                                                 

Warszawa


Lista członkiń tutejszego Oddziału:

Bożena Rytel - prezes (kontakt: bozenarytel@op.pl)
 
Białobłocka Łucja

Białobłocka-Waydel Maria

Doboszyńska Anna

Dziurzyńska Teresa

Gudowicz Mika

Hniedziwicz Elżbieta

Jankowska Maria

Kaczyńska Danuta

Kamińska Anna

Kardasiewicz Teresa

Kiełbowicz Magdalena

Kleczek Danuta

Kosińska Zofia

Kowal Justyna

Krajewska Wiesława

Łazęcka Jadwiga

Łubkowska Jolanta

Miecznik Marta

Ozimska Halina

Pawlica Zopfia

Radecka Jolanta

Roguska Wiesława

Rytel Bożena

Tomaszewska Ewa

Wilczek Maria

Wosińska Zofia

Wójcik Marta

Plan pracy Oddziału Warszawskiego na rok 2011/2012

październik – refleksja o różańcu  - Teresa Dziurzyńska

aktywność : rozważania różańcowe, które poprowadzi oddział warszawski PZKK w  parafii  Św. Tomasza 

listopad – na temat cmentarzy Orląt i Łyczakowskiego - Jolanta Łubkowska

aktywność: propozycja zorganizowania wieczoru poświęconego śp. Zosi Uzdowskiej   na terenie parafii Św. Tomasza Apostoła,

grudzień-  Rozważania Adwentowe – Kleczek Danuta

aktywność : Spotkanie i modlitwa z okazji 45-lecia kapłaństwa duszpasterza PZKK, Ks. prałata Tomasz Króla

wieczór kolęd w parafii św. Tomasza Apostoła

styczeń 2012 – Zaproszenie Danuty Błaszkowskiej z referatem o chrzcie

Opłatek

 

luty – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
aktywność ; Dzień chorego  - spotkanie w Nestorii w Piasecznie 10 II g. 11

marzec – Wielki Post, sens postu
aktywność: Droga Krzyżowa poprowadzona zostanie przez oddział warszawski PZKK     17 III – pielgrzymka do Kalisza


kwiecień  - Święta Wielkanocne, Triduum Paschalne
propozycja pielgrzymki do Kodnia lub wyjazdu, np. do Kielc


maj - Konstytucja 3 Maja – Znaczenie, rola i przykład dla współczesnych Ewa Tomaszewska

czerwiec – Przybliżenie postaci bł. Jolanty podsumowanie roku i pożegnanie przed wakacjami

                                                                                                 

Lublin


Miejsce spotkań: sal Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

duszpasterz: ks. Tadeuszowi Liminowicz


Prezes – Małgorzata Kobiałka

V-ce Prezes – Agata Bełcik

Skarbnik – Irena Wołodko

                                                                                                 

Lutomiersk


Adres siedziby: ul 3 Maja 2, 95-083 Lutomiersk

Adres korespondencji:

Krystyna Jędrzejka

Wrząca ul Łanowa 7

95-083 Lutomiersk

Duszpasterz: ks. Marek Kowalski


Prezes -Krystyna Jędrzejka

V-prezes -Teresa Szymczak

Sekretarz – Jadwiga Mojsa

Skarbnik – Elżbieta Gałecka

Członek Zarządu – Jadwiga Krzywania


Członkinie:

Maria Bujnowicz

Bożena Kalak

Dorota Grabowska

Czesława Włodarczyk

Barbara Klimek

Danuta Widerkiewicz

Henryka Podębska

Krystyna Kucharska

Anna Kosztowna

Barbara Roźniecka


                                                                                         

Konstantynów Łódzki


Miejsce działania i spotkań: Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Duszpasterz: ks. dr Roman Piwowarczyk

Prezes – Wiesława Młynarska

Sekretarz – Marzena Kobojek

Skarbnik- Halina Ratajczyk

Członkinie

Elżbieta Byczkiewicz

Halina Sińczak

Anna Ławniczak

Maria Filińska

Paulina Jamroz

Anna Nalbrzak-Zamelska

Dominika Rybak

Karolina Lasocka                                                                                         

Kielce


Prezes: Małgorzata Giełdoń

Vice-prezes: Maria Pożoga

Sekretarz: Krystyna Dąbrowska

Skarbnik: Teresa Kaczor


20.04. 2015 r. obchodziliśmy uroczyście XX-lecie Oddziału Kieleckiego  Polskiego Związku Kobiet Katolickich pod przewodnictwem Jadwigi Bonieckiej i Jej 80-te urodziny.

Mszę świętą Na Karczówce u Księży Pallotynów odprawił i kazanie wygłosił ksiądz biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski we współkoncelebrze z ks. prof. Janem Śledzianowskim, pierwszym duszpasterzem oddziału, duszpasterzem krajowym PZKK ks. prałatem Tomaszem Królem oraz obecnym duszpasterzem Oddziału Kieleckiego  ks. dr Mariuszem Rakiem. Po uroczystej mszy świętej zostaliśmy oprowadzeni po klasztorze i zaznajomieni z jego historią. Następnie udaliśmy się do pięknego refektarza w klasztorze na Karczówce, gdzie spożywaliśmy obiad i cieszyliśmy się obecnością Księdza  biskupa Jana, Księdza  Profesora Jana, księży duszpasterzy Tomasza i Mariusza, Marii Wilczek –założycielki oddziału PZKK w Kielcach  oraz nade wszystko naszą wspaniałą Jubilatką Jadwigą, której dziękujemy za 20 lat pracy i życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia i pracy

Maria Jankowska

CSS Template by Rambling Soul | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0