List do Pani


  

„List do Pani” – miesięcznik dla kobiet katolickich. Pismo ukazuje się od lutego 1993 r., a jego wydawcą jest Polski Związek Kobiet Katolickich. Miesięcznik poświęcony szeroko pojętej formacji religijnej, adresowany jest do kobiet, które pragną ogarnąć refleksją swoje życie i zadania wynikające z kobiecego powołania. Pismo nawiązuje tematyką do wydawanego w drugim obiegu, w latach od 1984 do 1993 r przez Podkomisję Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet, „Listu”.

       Punktem odniesienia dla twórców pisma jest Ewangelia i nauczanie Jana Pawła II, Jego teologiczna wizja kobiety i jej zadań w misterium Stworzenia i Zbawienia. Wpisany w nurt tak pojętego nowego feminizmu „List do Pani” ukazuje niezwykłą rolę kobiety w rodzinie, społeczeństwie, w nowej ewangelizacji; upomina się o powszechny szacunek dla macierzyństwa, ojcostwa, rodziny, dziecka, o politykę prorodzinną; stara się wykazać, jak błędne i szkodliwe są postawy i ideologie zaprzeczające w pełni ludzkiemu i duchowemu rozumieniu rodziny, kobiety i dziecka.

Wiele uwagi poświęca się w piśmie sprawom wiary, polskim tradycjom religijnym, kulturowym i patriotycznym, kształtowaniu rodzinnych więzi, kształtowaniu domu, szeroko pojętemu uczestnictwu w kulturze, religijnemu i patriotycznemu wychowaniu dzieci, ekologii. Pismo prezentuje typ kobiety inny od lansowanego przez współczesne kobiece magazyny. Przedstawia zarówno sylwetki żyjących przed laty wielkich i świętych niewiast, jak i współczesnych dzielnych kobiet, wartych naśladowania. Prezentowane są w piśmie cenne inicjatywy społeczne, pomysły wspólnego czynienia dobra, pożytecznego spędzania czasu, zamieszczane są reportaże, wywiady z interesującymi ludźmi, powieść w odcinkach, dużo dobrej poezji. W „Liście do Pani” mówi się o wielkich rzeczach Bożych, ale także o sprawach życia codziennego: o kuchni, modzie, zdrowiu... W każdym numerze pisma jest niespodzianka dla dziecka, krzyżówka dla dorosłych, listy i teksty czytelników.

  Pismo, które początkowo (w 1993 r.) miało 8 stron (bez koloru i fotografii) i nakład 1000 egzemplarzy, dzięki zainteresowaniu czytelniczek rozwinęło się i w tej chwili ma 44 strony, kolorową okładkę i nakład 5200 egzemplarzy.

Od chwili powstania pisma funkcję redaktora naczelnego pełni Maria Wilczek. Stale współpracują z „Listem do Pani” m.in.: Piotr Wojciechowski, prof. Maria Braun-Gałkowska (KUL), ks. bp Wiesław Mering, Barbara Wachowicz, doc. dr hab. Anna Doboszyńska, dr Grzegorz Leszczyński (UW), red. Ewa Owsiany, Jolanta Makowska, Alina Petrowa-Wasilewicz (KAI), Alicja Szubert-Olszewska, Wiesława Krajewska, Henryka Makowiczowa.

Wydawcą LISTU DO PANI jest Polski Związek Kobiet Katolickich

Wydawnictwo Bernardinum

Redaktor naczelny: Maria Wilczek

Adres Redakcji:

00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 14

E-mail; listdopani@poczta.opoka.org.pl

 

Cena egzemplarza 5 zł

 

Warunki prenumeraty:

Kwartalna – 18 zł

Półroczna – 36 zł

Roczna – 72 zł

1 egz. 4,20 +koszt wysyłki 1,80=6 zł

Wpłaty można kierować na konto:

Polski Związek Kobiet Katolickich

Zarząd Główny Warszawa

nr rach.: 97 1240 6218 1111 0000 4610 4728

a
CSS Template by Rambling Soul | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0