Galeria

  
Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z ministrem Elżbietą Radziszewską
 - Pełnomocnikiem Rządu do Spraw  Równego Traktowania w podzespole
ds. przeciwdziałania dyskryminacji kobiet oraz rynku pracy i aktywności społecznej.
CSS Template by Rambling Soul | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0