AktualnościWalny zjazd PZKK

Końcowa Deklaracja Walnego Zjazdu Polskiego Związku Kobiet Katolickich

na lata 2018-2021

Zgromadzone  członkinie Polskiego Związku Kobiet Katolickich  na Walnym Zjeździe w dniu 25. 08.2018 roku zachęcane i zainspirowane przez słowa Papieża Franciszka, iż kobieta jest wielkim darem Boga, potrafiącym wnosić harmonię w świat stworzony  postanowiły jeszcze aktywniej urzeczywistniać swoje powołanie w codziennym życiu i podjętych działaniach na szczeblu międzynarodowym, społecznym i lokalnym.

Przyjęto następujące kierunki działania:

1.    Aktywnie popierać organizacje członkowskie i ich reprezentantów działających na forum Polski, a także międzynarodowym w celu nadania pierwszeństwa palącym problemom rodziny, małżeństwa,  młodzieży i dzieciom;

2.    Integrowanie i aktywizowanie polskich kobiet katolickich we wspólne działania dla dobra Polski, kobiety, rodziny i potrzebujących;     

3.    Dążenie do pogłębiania formacji religijnej kobiet;

4.    Wspieranie inicjatyw Kościoła;

5.    Dbanie o integralny rozwój psychiczny, kulturalny, społeczny, duchowy każdej członkini PZKK;

6.    Obrona życia poprzez działania przeciwko wciąż szerzącej się fali aborcji, eutanazji, a także środków antykoncepcyjnych;

7.    Obrona i propagowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny;

8.    Obrona dzieci i młodzieży przed deprawacją;

9.    Propagowanie chrześcijańskiego modelu wychowania;

10. Działania na rzecz podnoszenia kultury w Polsce i rozwijania potrzeb kulturalnych;

11. Formowanie poglądów, opinii, ocen i wypowiadanie ich na forum publicznym;

12. Propagowanie w środowisku miesięcznika PZKK Listu do Pani

 

Ponadto Kobiety z Polskiego Związku Kobiet Katolickich będą trwać w nieustannej modlitwie i działaniu dla stworzenia świata, który kieruje się przykazaniami danymi człowiekowi przez Boga przyczyniając się do zamierzeń Stwórcy wprowadzając w nim harmonię i ład moralny.  


Pielgrzymka do Częstochowy 20.10.2018


PROGRAM 
OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI KOBIET

NA JASNĄ GÓRĘ

20 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

ORGANIZOWANEJ PRZEZ

POLSKI ZWIĄZEK KOBIET KATOLICKICH

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

1100   Powitanie pielgrzymów

          MSZA ŚWIĘTA w Bazylice, którą wraz z duszpasterzami kobiet odprawi i homilię wygłosi J.E. Ks. Bp dr WIESŁAW SZLACHETKA – biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej i Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet

1200  ANIOŁ PAŃSKI

          KONFERENCJA FORMACYJNA   pt. 

               Przez Maryję do życia w Duchu Świętym 

             którą wygłosi  dr Maria Jankowska – prezeska PZKK

1315   MODLITWA  KOBIET  PRZED CUDOWNYM OBRAZEM MATKI  BOSKIEJ  CZĘSTOCHOWSKIEJ

1400   Przerwa obiadowa

1500   Koronka do Miłosierdzia Bożego.  Indywidualna modlitwa 

CSS Template by Rambling Soul | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0